Ви є тут

Геоінформатика

Прикладна геоінформатика


Давибіда, Л. І. Прикладна геоінформатика : конспект лекцій / Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 77 с.

У конспекті лекцій висвітлені теоретичні аспекти застосування геоінформаційних технологій збору інформації, принципи і методи організації вводу просторово-координованих даних і карт різних форматів та призначення в середовище інструментальних ГІС. Призначені для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою "Геоінформаційні системи і технології" на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій".

Проектування баз геоданих


Чепурний, І. В. Проектування баз геоданих : конспект лекцій / І. В. Чепурний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 120 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Проектування баз геоданих". Містить основні відомості про дисципліну "Проектування баз геоданих". Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 103 Науки про землю, спеціалізації «Геоінформатика» та бакалаврів напряму 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій.

Прикладна геоінформатика


Давибіда, Л. І. Прикладна геоінформатика : лабораторний практикум / Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 65 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Прикладна геоінформатика". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Прикладна геоінформатика". Призначений для підготовки магістрів за освітньою програмою «Геоінформаційні системи та технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

ГІС в задачах моніторингу


Давибіда, Л. І. ГІС в задачах моніторингу : курсова робота / Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 20 с.

Методичні вказівки розроблено згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і робочої програми дисципліни "ГІС в задачах моніторингу" з метою надання допомоги студентам очної, заочної та дистанційної форм навчання при виконанні курсових робіт з даної дисципліни. У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту та оформлення курсової роботи.

Геоінформаційні системи та бази даних


Давибіда, Л. І. Геоінформаційні системи та бази даних : курсовий проект / Л. І. Давибіда, Н. В. Журавель. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

Методичні вказівки розроблено згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і робочої програми дисципліни "Геоінформаційні системи та бази даних " з метою надання допомоги студентам очної, заочної та дистанційної форм навчання при виконанні курсових проектів з даної дисципліни. У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту та оформлення курсового проекту. Призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво".

Проектування баз геоданих


Чепурний, І. В. Проектування баз геоданих : лабораторний практикум / І. В. Чепурний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 70 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Проектування баз геоданих". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Проектування баз геоданих ". Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 103 Науки про землю, спеціалізація "Геоінформатика" та бакалаврів напряму 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved