Ви є тут

Структурна геологія

Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи


Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи : конспект лекцій / Г. Н. Азроян. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 225 с.

Курс "Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи" є однією з профілюючих дисциплін, що ставить за мету вивчення студентами основних видів геологічних структур і методів їх досліджень. Курс складається з трьох розділів, тісно пов"язаних між собою: структурна геологія; геологічне картування; дистанційні методи.

Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи


Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи : метод. вказівки з курсового проектування / Г. Н. Азроян. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 59 с.

Методичні вказівки з курсового проектування складені для студентів напряму підготовки 6.040103 - "Геологія" денної і заочної форми навчання. Наводиться методика складання проекту геолого-зйомочних робіт, організація та методи проведення геологічної зйомки, обробки та аналізу геологічних матеріалів, вимоги до оформлення графіки та пояснювальної записки.

Історична геологія та палеонтологія


Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія : лабораторний практикум / Г. О. Жученко. - 2-ге вид. зі змінами і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 49 с.

Лабораторний практикум містить інформацію про порядок проведення лабораторних робіт з дисципліни, рекомендовані джерела одержання інформації, містить контрольні питання для самоперевірки. Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форми навчання.

Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи


Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи : лабораторний практикум / Г. Н. Азроян. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 116 с.

Лабораторний практикум складений у відповідності до робочої програми дисципліни "Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи", що вивчається студентами спеціальності "Геологія" стаціонарної і заочної форми навчання у 4 семестрі.

Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи


Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи : метод. вказівки для самостійного виконання лабораторних робіт з побудови геологічних розрізів / Г. Н. Азроян. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Упродовж вивчення курсу студенти будують геологічні розрізи з різними типами залягання гірських порід, які зустрічаються у природі. Наводяться методики побудови розрізів з горизонтальним і нахиленим заляганням шарів; особлива увага приділяється розрізам через складні складчасті структури і розривні порушення.

Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи


Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи : метод. вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Г. Н. Азроян. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 67 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до робочої програми з дисципліни "Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи" для студентів напряму підготовки 6.040103 -"Геологія".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved