Ви є тут

Геологія

Геологія з основами геоморфології


Гоптарьова, Н. В. Геологія з основами геоморфології : конспект лекцій / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 217 с.

Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни «Геологія з основами геоморфології» для студентів напряму підготовки 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Математичні методи в геології


Омельченко, В. Г. Математичні методи в геології : методичні вказівки / В. Г. Омельченко, О. Є. Лозинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни “ Математичні методи в геології ” для студентів напряму підготовки 6.040103 – "Геологія".

Математичні методи в геології


Омельченко, В. Г. Математичні методи в геології : лабораторний практкум / В. Г. Омельченко, О. Є. Лозинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Математичні методи в геології”. Розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 - “Геологія” та робочої програми навчальної дисципліни.

Основи загальної геології


Стельмах, О. Р. Основи загальної геології : метод. вказівки / О. Р. Стельмах, Н. В. Гоптарьова, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

В методичних вказівках наведено зміст занять з дисципліни, рекомендовані літературні джерела, надані методичні поради до вивчення кожного розділу, розроблені завдання на контрольну роботу. Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни “Основи загальної геології” для студентів напряму підготовки 6.050304 - “Нафтогазова справа”.

Загальна геологія


Гунька, Н. Н. Загальна геологія : лабораторний практикум / Н. Н. Гунька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 197 с.

Лабораторний практикум розроблений згідно з програмою курсу "Загальна геологія" для студентів напряму підготовки 6.040103- «Геологія» і містить методичні вказівки з виконання лабораторних робіт. До кожної лабораторної роботи додається детальний виклад теоретичних відомостей та послідовність виконання лабораторних завдань, рекомендується приладдя і зразки мінералів або гірських порід для виконання кожної лабораторної роботи. Лабораторний практикум призначений для студентів очної та заочної форм навчання.

Загальна геологія


Стельмах, О. Р. Загальна геологія : конспект лекцій / О. Р. Стельмах. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 190 с.

У конспекті лекцій висвітлені основні положення загальної геології, наведені відомості про будову Землі і Всесвіту, склад земної кори, мінерали і гірські породи. Викладені основи фундаментальних геологічних наук в світлі сучасних наукових досягнень. Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни “Загальна геологія” для студентів напряму підготовки 6.040103 - “Геологія”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved