Ви є тут

Соціологія

Андрусів, Л. З. Соціологія : метод. вказівки / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 72 с.

Методичні вказівки до навчального курсу «Соціологія» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Соціологія» для студентів всіх напрямів підготовки заочної форми навчання. Методичний виклад теоретико-практичного матеріалу допоможе студентам осмислити закони та закономірності функціонування суспільства, роль особистості у соціумі.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved