Ви є тут

Соціальна відповідальність

Побігун, С. А. Соціальна відповідальність : метод. вказ. до вивчення дисц. та сам. вивчення дисципліни / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки призначені для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері соціальної відповідальності бізнесу. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Соціальна відповідальність". Призначено для підготовки фахівців за спеціальностями "Економіка", "Облік і оподаткування", "Фінанси, страхування та банківська справа", "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved