Ви є тут

Соціологія

Шастко, І. М. Соціологія : методичні вказівки для сам. роботи / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми з курсу "Соціологія" для студентів спеціальності: "Туризм" містять загальні методичні вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для рефератів, запитань до заліку з дисципліни "Соціологія", тлумачний словник, а також список рекомендованої літератури.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved