Ви є тут

Соціологія

Палагнюк, М. М. Соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 250 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу «Соціологія» для студентів I курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси та кредит» і складається з 12 лекцій і короткого термінологічного словника.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved