Ви є тут

Соціологія

Криштопа, В. І. Соціологія : практикум / В. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 174 с.

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, що характеризує зміст основних методів і процедур прикладного соціологічного дослідження.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved