Ви є тут

Право

Білоцький, О. В. Право : методичні вказівки для вивчення дисципліни / О. В. Білоцький, І. Б. Котерлін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с. -

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та вміщують в собі мету і завдання дисципліни, програму курсу «Право», термінологічні завдання, методичні завдання, задачі та список використаної літератури. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved