Ви є тут

Правознавство

Волковецька, С. В. Правознавство : метод. вказ. для вивчення дисципліни (англійською та українською мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 50 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни «Правознавство». У методичних вказівках подано мету та завдання дисципліни, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять, а також систему оцінки знань студентів. Висвітлення кожної з тем у цих методичних вказівках містить перелік ключових питань (план-структуру теми), теми рефератів, контрольні завдання та запитання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved