Ви є тут

Право України

Екологічне право


Грицан, О. А. Екологічне право : методичні вказівки / О. А. Грицан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 69 с.

Дані методичні вказівки розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни “Екологічне право” для підготовки фахівців за спеціальністю “Прикладна екологія”. У методичних вказівках подано тематичний план і зміст навчальної дисципліни “Екологічне право”. Включено плани семінарських (практичних) занять і методичні вказівки щодо їх підготовки та проведення, теми для написання рефератів, контрольні запитання, термінологічні і практичні завдання.

Нотаріат України (Загальна частина)


Король, І. Б. Нотаріат України (Загальна частина) : навч. посіб. / І. Б. Король. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 167 с.

Навчальний посібник відповідно до програмових вимог охоплює питання Загальної частини навчальної дисципліни „Нотаріат”, зокрема: загальні положення діяльності нотаріату в Україні, правовий статус нотаріуса, організація діяльності нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії, та загальні правила вчинення нотаріальних дій.

Нотаріат


Король, І. Б. Нотаріат : навч.-метод. комплекс / І. Б. Король. - 2-ге вид., доп. і переробл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 112 с.

Навчально методичний комплекс розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У навчально-методичному комплексі подано мету та завдання навчальної дисципліни „Нотаріат”, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять, систему оцінки знань студентів, теми контрольних робіт, програмові вимоги та тестові завдання з дисципліни.

Нотаріат


Король, І. Б. Нотаріат : конспект лекцій / І. Б. Король. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 130 с.

Конспект лекцій відповідно до програмових вимог охоплює питання Загальної частини навчальної дисципліни „Нотаріат”, зокрема: загальні положення діяльності нотаріату в Україні, правовий статус нотаріуса, організація діяльності нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії, та загальні правила вчинення нотаріальних дій.

IFNTUNG 2014. All rights reserved