Ви є тут

Право. Юридичні науки

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Правознавство" та їх тематика


Скрипничук, В. М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Правознавство" та їх тематика / В. М. Скрипничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 62 с.

Дані методичні вказівки і тематика контрольних робіт з дисципліни “Правознавство” рекомендовані для студентів-заочників усіх спеціальностей Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Правознавство


Король, І. Б. Правознавство : метод. вказівки / І. Б. Король, К. М. Данченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 33 с.

Методичні вказівки для виконання домашніх контрольних робіт з навчальної дисципліни «Правознавство» розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано загальні методичні вказівки та приклад виконання домашньої контрольної роботи, перелік варіантів домашніх контрольних робіт та список рекомендованої літератури до їх виконання.

Правознавство


Король, І. Б. Правознавство : метод. вказівки / І. Б. Король. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 с.

Методичні вказівки для підготовки та проведення практичних занять з «Правознавства» розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано мету та завдання навчальної дисципліни «Правознавство», тематичний план навчальної програми дисципліни, загальні методичні вказівки до проведення практичних занять, методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять з кожного із змістових модулів, а також систему оцінювння знань студентів.

Основи держави і права


Білоцький, О. В. Основи держави і права : метод. вказівки / О. В. Білоцький, Ю. В. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 39 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та вміщують в собі мету і завдання дисципліни, програму курсу «Основи держави і права», термінологічні завдання, методичні завдання, реферати та список використаної літератури.

Правознавство


Правознавство : метод. вказівки / С. В. Волковецька, І. Б. Король, Ю. С. Лещишин [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 78 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано мету та завдання навчальної дисципліни „Правознавство”, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять, систему оцінки знань студентів, теми контрольних робіт, програмові вимоги та тестові завдання з дисципліни.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи права"


Скрипничук, В. М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи права" / В. М. Скрипничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 86 с.

Метою даних вказівок є ознайомлення студентів із завданнями дисципліни, планами лекційних та практичних занять, практичними завданнями, завданнями для самостійної роботи, тематикою контрольних робіт для студентів-заочників, а також питаннями, які виносяться на залік.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved