Ви є тут

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Міжнародне право"

Скрипничук, В. М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Міжнародне право" : для студентів спец. "Туризмознавство" / В. М. Скрипничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 25 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни «Міжнародне право» призначені для студентів спеціальності «Туризмознавство» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Метою даних вказівок є ознайомлення студентів із завданнями дисципліни, планами лекційних та практичних занять, практичними завданнями, завданнями для самостійної роботи, тематикою контрольних робіт для студентів-заочників, а також питаннями, які виносяться на залік. Подається словник юридичних термінів та переліки літератури.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved