Ви є тут

Німецька мова

Контрольні роботи з німецької мови


Сокол, Г. Р. Контрольні роботи з німецької мови : методичні вказівки / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Методичні вказівки "Контрольні роботи з німецької мови" призначені для студентів всіх спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають німецьку мову як іноземну, чи другу іноземну. Мета методичних вказівок - систематизувати лексичний та граматичний матеріал та навчити студентів активно використовувати базову лексику в усному мовленні та письмовому висловлюванні.

Письмовий переклад науково-технічних текстів з другої іноземної мови (німецька)


Ріба-Гринишин, О. М. Письмовий переклад науково-технічних текстів з другої іноземної мови (німецька) : методичні вказівки до практ. занять та сам. роботи / О. М. Ріба-Гринишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Письмовий переклад науково-технічних текстів з другої іноземної мови (німецька)" призначені для студентів І курсу (магістри) спеціальності "Переклад", які вивчають німецьку мову як другу іноземну, а також для викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться німецькою мовою. Укладений згідно з навчальною програмою та робочим навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 035 Філологія.

Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн


Ріба-Гринишин, О. М. Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : конспект лекцій. Ч. 1 / О. М. Ріба-Гринишин, М. З. Мучка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн" укладений на основі новітніх оригінальних джерел, які знайомлять студентів з географією, історією, політичним устроєм, економікою, культурою та освітою німецькомовних країн. Кожна лекція містить список літератури та завдання для закріплення матеріалу і розвитку навичок усного мовлення.

Introduction to specialty


Melnyk, V. M. Introduction to specialty = Вступ до фаху : laboratory workshop=лабораторний практикум / V. M. Melnyk, M. M. Hnyp. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 66 p.

Методичні вказівки "Німецька мова" (Практична та самостійна робота) призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну і охоплюють тематику напрямків підготовки: 6.020303 "Філологія", 6.040106 "туризм", "документознавство".

Німецька мова


Коржак, З. З. Німецька мова : методичні вказівки (практична та самостійна робота) / З. З. Коржак, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 137 c.

Методичні вказівки "Німецька мова" (Практична та самостійна робота) призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну і охоплюють тематику напрямків підготовки: 6.020303 "Філологія", 6.040106 "туризм", "документознавство".

Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецька)


Ріба-Гринишин, О. М. Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецька) : методичні вказівки до проведення практичних занять та сам. роботи з дисципліни / О. М. Ріба-Гринишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецька)" призначені для студентів I-го року навчання в магістратурі, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved