Ви є тут

Наука

Методологія і організація наукових досліджень


Архипова, Л. М. Методологія і організація наукових досліджень : практикум / Л. М. Архипова, Л. І. Павлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 20 с.

Практикум призначений для виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр». Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 242 – «Туризм».

Наукові дослідження за вибраною темою


Заміховський, Л. М. Наукові дослідження за вибраною темою : метод. вказ. для самостійної роботи / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки містять методичні матеріали для виконання студентами самостійної роботи з дисципліни "Наукові дослідження за вибраною темою" у девятому-десятому семестрах вивчення даної дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Наукові дослідження за вибраною темою". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи наукових досліджень


Іванов, О. О. Основи наукових досліджень : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / О. О. Іванов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 13 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання" очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Методологія та методика наукових досліджень


Кузьменко, Е. Д. Методологія та методика наукових досліджень : методичні вказівки з практичних занять та самостійної роботи / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів.

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : конспект лекцій для студентів спеціальності "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 78 с.

Конспект лекцій методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни " Основи наукових досліджень і технічної творчості ". Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : лабораторний практикум для студентів спец. "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 14 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості». Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості». Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved