Ви є тут

Вибрані питання загальної алгебри

Гургула, С. І. Вибрані питання загальної алгебри : навч. посіб. / С. І. Гургула. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 99 с.

Розглядаються алгебраїчні структури з однією і двома бінарними операціями – групи, кільця, поля. Приділено увагу також таким структурам як півкільця, тіла, алгебри, модулі. Детально вивчаються важливі для практичних застосувань приклади. Викладено також основні факти теорії многочленів. Міститься достатня кількість вправ для самостійного розв’язування.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved