Ви є тут

Цікаві криві

Лялюк, Д. Ф. Цікаві криві : метод. вказівки / Д. Ф. Лялюк, Л. М. Шегда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 49 с.

Розглядаються питання побудови кривих другого і вищих порядків. Рівняння кривих подаються в прямокутних декартових і полярних координатах, в параметричному вигляді. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved