Ви є тут

Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії

Камаєва, Л. І. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії : конспект лекцій / Л. І. Камаєва, В. М. Сеничак. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 97с.

Курс лекцій спрямований на подолання дидактичних труднощів студентами - майбутніми інженерами у процесі вивчення основ вищої математики, зокрема таких розділів як лінійна алгебра, векторна алгебра та аналітична геометрія.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved