Ви є тут

Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз

Янишин, О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : методичні вказівки для виконання курсової роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни "Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз" і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.041 - "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська", ОПП "Англійська філологія і переклад" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (наказ від 31.08.2018 № 203).

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved