Ви є тут

Стилістика ОІМ

Савчин, Н. Б. Стилістика ОІМ : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Конспект лекцій розроблений на основі робочої програми курсу "Стилістика ОІМ" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved