Ви є тут

Історія України

Історія України


Педич, В. П. Історія України : методичні вказівки до планів сем. занять і сам. роботи / В. П. Педич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Методичні вказівки підготовлено у відповідності до програми курсу історії Україні для студентів всіх спеціальностей технічного університету. У них подано методичні вказівки з підготовки до семінарських занять, запропоновано тематику рефератів, питання і проблеми для самостійної роботи.

Історія України


Ріккарді, Г. Б. Історія України : методичні вказівки для семінарських занять / Г. Б. Ріккарді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Містить плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів і модульного контролю, списки рекомендованої літератури. Пропоновані методичні вказівки спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу, поглиблення вивчення студентами закономірностей історичного розвитку, оволодіння практичними навичками пошуку джерел та літератури, відбору історичного матеріалу, аналізу подій і фактів, з`ясування основних тенденцій історичного процесу. Призначені для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання.

Історія української культури


Історія української культури : метод. рекомендації для денної форми навчання всіх спеціальностей / Пуйда Р. Б., розроб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 60 с.

Викладено основні принципи та методи самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Історія української культури". Подано рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу.

Історія української культури


Пуйда, Р. Б. Історія української культури : конспект лекцій для студ. усіх спец. і форм навч. / Р. Б. Пуйда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 160 с.

Конспект лекцій призначений для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і форм навчання, а також тих, хто цікавиться історією української культури.

History of Ukraine


History of Ukraine : text book / V. P. Pedych, Ya. І. Mandryk, Ya. І. Kis [et al.]. - Ivano-Frankivsk : IFTNUOG, 2012. - 316 p.

This text book comprises educational material for studies of discipline “History of Ukraine”. It is prepared according to the academic programme of the discipline. This text book is intended for training the full-time Bachelor students of all the fields of education.

Історія України. Основні дати, події, коментарі


Педич, В. П. Історія України. Основні дати, події, коментарі / В. П. Педич, В. М. Голобін, Я. І. Кісь. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2008. - 152 с.

Історія України - основні дати, події, коментарі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved