Ви є тут

Історія культури України

Мандрик, Я. І. Історія культури України : навч. посіб. / Я. І. Мандрик, Р. Б. Пуйда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 418 с.

Посібник побудований згідно навчальної програми і відповідає вимогам вищої школи. Він містить: робочі програми для загальноуніверситетських навчальних спеціальностей та для спеціальностей ЕКП, ОА, ФН; плани семінарських занять; екзаменаційні питання; рейтингову систему оцінювання знань; конспект лекцій та тематику контрольних робіт для студентів-заочників, рекомендовану літературу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved