Ви є тут

Методичні вказівки з курсу "Українська та зарубіжна культура"

Мандрик, Я. І. Методичні вказівки з курсу "Українська та зарубіжна культура" / Я. І. Мандрик, Н. А. Петруня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 66 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Українська та зарубіжна культура” для всіх спеціальностей, затвердженою кафедрою історії та політології від 30.08.2002р. і призначені для самостійної роботи при вивчені дисципліни студентами денної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved