Ви є тут

Українська культура: історія та сучасність

Мандрик, Я. Українська культура: історія та сучасність : навч. посіб. / Я. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 216 с.

Історія культури України вивчає культурні та мистецькі надбання народів, що проживали і проживають на території нинішньої України. Об'єктом дослідження і вивчення є пам'ятки духовної та матеріальної культури, створені впродовж століть і зафіксовані в тих чи інших формах.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved