Ви є тут

Освіта

Медіаосвітні технології

Мучка, М. З. Медіаосвітні технології : лабораторний практикум / М. З. Мучка, В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 98 с.

Лабораторний практикум містить матеріал для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Медіаосвітні технології». Оволодіння знаннями курсу передбачає вміння студентом ефективно використовувати засоби обчислювальної техніки під час навчання та у майбутній професійній діяльності. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для фахівців за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія». Може бути рекомендованим для студентів за напрямом підготовки: «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 «бакалавр».

Освіта професійної галузі знань


Зоріна, Н. О. Освіта професійної галузі знань : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 40 с.

Практикум розроблено на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр.

Освіта професійної галузі знань


Зоріна, Н. О. Освіта професійної галузі знань : методичні вказівки для самостійної роботи / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр

Освіта професійної галузі знань


Зоріна, Н. О. Освіта професійної галузі знань : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 152 с.

Розроблено на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр

Вища освіта і Болонський процес


Галущак, М. О. Вища освіта і Болонський процес : метод. вказівки / М. О. Галущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Вища освіта і Болонський процес", складаються з 7 тем, об'єднаних у два змістові модулі, містять теми рефератів для підготовки та обговорення на практичних заняттях, контрольні питання і навчальні завдання, а також тести для самоконтролю.

Вища освіта і Болонський процес


Галущак, М. О. Вища освіта і Болонський процес : практикум / М. О. Галущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 17 с.

Практикум для проведення практичних занять з дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, містить теми практичних занять за змістовими модулями та тести для перевірки знань студентів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved