Ви є тут

Освіта

Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу


Демчина, Л. І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу : методичні вказівки для практичних занять / Л. І. Демчина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Методичні вказівки містять короткий огляд лекційного курсу; завдання до практичних занять; короткий аналіз матеріалу практичних занять; перелік питань для індивідуальних занять; рекомендовані джерела інформації з дисципліни "Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного цикл".

Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу


Демчина, Л. І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу : конспект лекцій / Л. І. Демчина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 32 с.

Конспект лекцій містять теоретичні знання та практичні навички щодо методики викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу; особливості та характер спеціальних дисциплін у їхньому викладанні; упровадження вказаних особливостей в практику.

Педагогіка вищої школи


Романишин, Ю. Л. Педагогіка вищої школи : конспект лекцій / Ю. Л. Романишин, Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 106 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Педагогіка вищої школи" містить огляд теоретичного матеріалу, питання для самоконтролю та рекомендовані джерела інформації. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки магістрів денної та заочної форм навчання.

Педагогіка вищої школи


Романишин, Ю. Л. Педагогіка вищої школи : методичні вказівки до практичних занять і сам. роботи / Ю. Л. Романишин, Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

Методичні вказівки містять короткий огляд теоретичного матеріалу, завдання для підготовки до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, виконання контрольної роботи; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; рекомендовані джерела інформації з дисципліни "Педагогіка вищої школи". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки магістрів денної та заочної форм навчання.

Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ


Янишин, О. К. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ : методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання сам. роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми курсу "Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ" і навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов" на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ


Янишин, О. К. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ : конспект лекцій / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 95 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу "Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ" і навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов" на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved