Ви є тут

Мовознавство

Вступ до спеціальності та ОНД


Мучка, М. З. Вступ до спеціальності та ОНД : метод. вказівки / М. З. Мучка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 43 с.

Методичні вказівки містять витяг з програми курсу щодо самостійної роботи. Запропоновано коротку інформацію з тем курсу та перелік завдань для виконання самостійної роботи, а також перелік питань, винесених на залік та самоконтроль, зразок мультимедійної презентації. Подано перелік основних та рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія».

Інформатика та прикладна лінгвістика


Малик, Г. Д. Савчин Н. Б. Інформатика та прикладна лінгвістика : метод. вказівки / Г. Д. Савчин Н. Б. Малик, О. М. Ріба-Гринишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 32 с.

Методичні вказівки з проведення практики ,,Інформатика та прикладна лінгвістика” укладені на основі робочої програми циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, призначених для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія», передбачають самостійне виконання конкретного практичного завдання, пов’язаного з пошуком та аналітико-синтетичною переробкою іншомовної інформації на основі набутих теоретичних та практичних знань за III - IV семестри.

Навчально-методичний комплекс з вступу до мовознавства


Дербеньова, Л. В. Навчально-методичний комплекс з вступу до мовознавства / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 14 с.

Навчально методичний комплекс з вступу до мовознавства для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з вступу до мовознавства для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності. Комплекс затверджено на засіданні кафедри перекладу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved