Ви є тут

Математика

Концепції сучасного природознавства


Цимбалістий, Я. І. Концепції сучасного природознавства : практикум / Я. І. Цимбалістий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 28 с.

Метою цього практикуму є особливості математизації сучасного природознавства, використання методів статистики, аналогії, формалізації, математичного моделювання тощо.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved