Ви є тут

Геодезія

Виробнича і переддипломна практика


Кравець, Я. С. Виробнича і переддипломна практика : метод. вказівки / Я. С. Кравець, Ю. Ф. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 7 с.

Розглянуті питання виробничої і переддипломної практики: мета, завдання і зміст практики, організаційні питання керівництва практикою, виконання індивідуальних завдань, охорони праці, збору матеріалів для дипломного проектування, вимоги до звіту.

Основні геодезичні роботи


Кравець, Я. С. Основні геодезичні роботи : лабор.практикум / Я. С. Кравець, І. В. Біда, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 60 с.

Приведені короткі теоретичні відомості, робочі формули, порядок виконання для лабораторних робіт, які виконуються в 6 семестрі студентами спеціальності “Геодезія” з курсу “Основні геодезичні роботи”.

Конспект лекцій з аерофотознімання та дистанційного зондування


Рудий, Р. М. Конспект лекцій з аерофотознімання та дистанційного зондування : Для студентів 4 курсу спец. "Геодезія" / Р. М. Рудий. - Івано-Франківськ : Факел, 2001. - 72с.

Конспект лекцій складено у відповідності до робочої програми курсу "Аерофотознімання та дистанційне зондування" для спеціальності "Геодезія".

Конспект лекцій з дисципліни "Геодезична астрономія"


Конспект лекцій з дисципліни "Геодезична астрономія". Ч.1. : Системи координат і видимий добовий рух світил / Пилип'юк Р.Г., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 50 с.

Конспект лекцій з курсу “Геодезична астрономія є посібником для поглибленого та самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.070901 “Геодезія”. Конспект написаний у відповідності з освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням “Геодезія, картографія і землевпорядкування”.

Картографічне моделювання


Рудий, Р. М. Картографічне моделювання : конспект лекцій / Р. М. Рудий, А. В. Матіщук, М. Р. Рудий. - Івано-Франківськ : Факел, 2002. - 48 с.

В конспекті лекцій приведені сучасні розробки з питань дослідження картографічних об’єктів методом моделювання. Багато уваги приділено вивченню рельєфу земної поверхні з допомогою математичного та фізичного моделювання, приводиться відповідний математичний аппарат. Подані приклади практичного застосування вказаних принципів та методів на реальному рельєфі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved