Ви є тут

Геодезія

Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : конспект лекцій. Ч. 1 / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 224 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою курсу «Кадастр», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Містить загальні відомості про кадастр, облік природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельні ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастру, районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрацію земельних ділянок.

Технологія будівництва і інвентаризація будівель


Кравець, Я. С. Технологія будівництва і інвентаризація будівель : лабораторний практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 21 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Технологія будівництва і інвентаризація будівель”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Планування і забудова поселень


Кравець, Я. С. Планування і забудова поселень : лабораторний практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 26 c.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Планування і забудова поселень”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Землевпорядні вишукування


Кравець, О. Я. Землевпорядні вишукування : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 52 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Землевпорядні вишукування”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Інженерні вишукування


Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 48 с. - (Кафедра землевпорядкування та кадастру).

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Інженерні вишукування”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Фотограмметрія та дистанційне зондування


Рудий, Р. М. Фотограмметрія та дистанційне зондування : лабораторний практикум / Р. М. Рудий, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 80 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. У методичних вказівках розглянуті питання фотограмметричної обробки аерофотознімків та зображень дистанційного зондування земної поверхні.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved