Ви є тут

Геодезія

Інженерна геодезія


Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.ІІ / К. О. Бурак, М. Я. Гринішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 99 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Інженерна геодезія ” спеціальності ”Геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, вказівки, щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації.

Інженерна геодезія


Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.І / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 67 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Інженерна геодезія ” спеціальності ”Геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, вказівки, щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101– “Геодезія, картографія та землеустрій” та підготовки фахівців за спеціальністю “Геодезія” освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070901-спеціаліст, 8.070901 – магістр.

Сумісне визначення параметрів сучасних вертикальних рухів земної поверхні і висот реперів


Скриль, В. А. Сумісне визначення параметрів сучасних вертикальних рухів земної поверхні і висот реперів : метод. вказівки / В. А. Скриль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 13 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою «Математичні методи і моделі» спеціальності «Геодезія». Методичні вказівки охоплюють широкий спектр вищевказаного курсу. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю «Геодезія» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070901 – спеціаліст, 8.070901 – магістр.

Геодезія


Кравець, Я. С. Геодезія : конспект лекцій / Я. С. Кравець, Ю. Ф. Ткаченко, Н. Г. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 66 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Геодезія», що вивчають студенти 1-го курсу негеодезичних спеціальностей. Головна увага спрямована на засвоєння студентами основ геодезії, на вміння розв'язувати задачі на топографічній карті, розуміти суть геодезичних вимірювань на місцевості. Розглянуто методи топографічного знімання та інженерно-геодезичні роботи при проектуванні та будівництві лінійних споруд.

Радіогеодезичні і електрооптичні виміри


Матіщук, А. В. Радіогеодезичні і електрооптичні виміри : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Д. В. Кухтар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить дані для ознайомлення з методами посередніх вимірювань, електронними віддалемірними приладами, їх класифікацією та принципом роботи. Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить загальні відомості по геодезії та топографії: представлені відомості про основні геодезичні інструменти та прилади, розглянуті топографо-геодезичні вимірювання та знімання на місцевості, робота з топографічними картами і планами.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved