Ви є тут

Геодезія

Курсова робота з геодезії


Лісевич, М. П. Курсова робота з геодезії : метод. вказівки / М. П. Лісевич. - Коломия, 2004. - 20 с.

Методичні вказівки розроблені згідно з програмою курсу “Геодезія” ч. ІІ для спеціальностей 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр” і 7.070908 “Геоінформаційні системи і технології. Призначені для користування студентами при написанні курсової роботи.

Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту


Ільків, Є. Ю. Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 13 с.

Методичні вказівки призначені для написання розділу дипломного проекту „Економіка і організація геодезичного та землевпорядного виробництва” для студентів спеціальностей „Землевпорядкування та кадастр” і “Геодезія” очної та заочної форм навчання.

Нівеліри


Галярник, М. В. Нівеліри : збірник тестових завдань / М. В. Галярник, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 41 с.

У збірнику приведені запитання з дисциплін “Геодезичні прилади”. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Землевпорядкування та кадастр” і “Геодезія” очної та заочної форм навчання.

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець, Є. Ю. Ільків, Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 25 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі землевпорядкування та кадастру відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності 7.070908 «Геоінформаційні системи і технології». Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Геоінформаційні системи і технології».

ГІС в кадастрових системах


Ільків, Є. Ю. ГІС в кадастрових системах : курсове проектування / Є. Ю. Ільків, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 45 с.

У збірнику приведені рекомендації і вимоги щодо написання курсового проекту “ГІС в кадастрових системах”. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальності “Геоінформаційні системи і технології” очної та заочної форм навчання при виконанні курсового проекту.

Основи топографії


Мельниченко, Г. Г. Основи топографії : курсове проектування / Г. Г. Мельниченко, Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 48 с.

Містить методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи топографії». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями «Геологія нафти і газу» та «Геофізика».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved