Ви є тут

Геодезія

Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500


Ільків, Є. Ю. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 : збірник запитань / Є. Ю. Ільків, Х. Р. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 41 с.

Збірник містить запитання про використання умовних знаків топографічних планів. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500


Ільків, Є. Ю. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 : збірник запитань / Є. Ю. Ільків, Х. Р. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 22 с.

У збірнику приведені запитання про вимоги для складання топографічних планів. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

Геодезична астрономія (Системи виміру часу)


Пилип'юк, Р. Г. Геодезична астрономія (Системи виміру часу) : конспект лекцій. / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 59 с.

Конспект лекцій містить відомості про системи виміру часу, що використовуються в геодезичній астрономії; аналізуються фактори, що впливають на одиниці виміру часу, розглядаються зв’язки між системами виміру часу.

Сумісне визначення параметрів сучасних вертикальних рухів земної поверхні і висот реперів


Скриль, В. А. Сумісне визначення параметрів сучасних вертикальних рухів земної поверхні і висот реперів : метод. вказівки / В. А. Скриль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 13 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності „Інженерна геодезія”.

Професійно-орієнтована практика


Професійно-орієнтована практика : програма та методичні рекомендації / Р. Г. Пилип'юк, К. О. Бурак, М. П. Лісевич [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 28 с.

Робоча програма містить методичні вказівки для проведення професійно – орієнтованої практики з дисциплін: “Інженерна геодезія”, “Основні геодезичні роботи”, “Геодезична астрономія”, “ГІС технології”, “Землевпорядкування та кадастр” та “ Грунтознавство”.

Геодезичні прилади. Теодоліти


Галярник, М. В. Геодезичні прилади. Теодоліти : збірник запитань і задач / М. В. Галярник, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 57 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження теодолітів типу Т30, Т5, Т2. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved