Ви є тут

Геодезія

Основні геодезичні роботи


Кравець, О. Я. Основні геодезичні роботи : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 24 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Основні геодезичні роботи”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Геодезичні прилади. Нівеліри


Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Нівеліри : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Лабораторний практикум, містить основні дані про будову, перевірки і дослідження нівелірів типу Н3 і Н05. Розроблений відповідно до робочої програми і навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Геодезичні прилади. Теодоліти


Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Теодоліти : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 62 с.

Лабораторний практикум містить основні дані про будову, повірки і дослідження високоточних теодолітів та нівелірів. Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування і кадастр” очної і заочної форм навчання.

Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади


Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 24 с.

Лабораторний практикум містить основні дані про будову світловіддалеміра СМ-5, лазерної рулетки Leica Disto A6, електронного тахеометра SOKKIA SET30R. Розроблений відповідно до робочої програми і навчального плану. Призначений для підготовки фахівців напряму 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” очної і заочної форм навчання.

GPS технології


Матіщук, А. В. GPS технології : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 33 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить основні дані про Глобальні Навігаційні Супутникові Системи, принципи проектування GPS мереж, методику планування та організації робіт по GPS спостереженнях, виконання вирівнювання координат пунктів, розрахованих на основі даних GPS спостережень. Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Геодезія


Геодезія : лабораторний практикум / Р. Г. Пилип'юк, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда [та ін.]. - Івано-Франківск : ІФДТУНГ, 2010. - 72 с.

Приведені основні дані про рішення задач на топографічній карті, будову, повірки теодолітів та нівелірів, обробку матеріалів теодолітного ходу, тахеометричної зйомки, геометричного нівелювання. Методичні вказівки призначені для студентів напряму “Гірництво” очної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved