Ви є тут

Геодезія

Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : метод. вказівки / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

Вказівки містять зміст теоретичного матеріалу для самостійного вивчення, перелік лабораторних робіт, завдання і пояснення для виконання контрольної роботи. Призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання.

Фотограмметрія та дистанційне зондування


Рудий, Р. М. Фотограмметрія та дистанційне зондування : курсове проектування / Р. М. Рудий, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 29 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту складені згідно з робочою програмою курсу “Фотограмметрія та дистанційне зондування”, який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : лабораторний практикум. Ч.І / М. М. Дутчин, І. В. Біда, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Кадастр». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій».

Кадастр


Демчук, В. В. Кадастр : курсове проектування / В. В. Демчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 35 с.

Методичне видання містить вказівки для виконання курсового проектування з дисципліни “Кадастр”. Виконане відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану для фахівців напряму підготовки 6.080101– Геодезія, картографія та землеустрій.

Супутникова геодезія


Пилип'юк, Р. Г. Супутникова геодезія : лаб. практикум / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 67 c.

Лабораторний практикум містить структуру, зміст і практичні завдання з дисципліни «Супутникова геодезія», що буде сприяти поглибленому вивченню студентами окремих розділів дисципліни, закріпленню і систематизації набутих знань і умінь, а також дасть змогу перевірити якість їх засвоєння.

Земельний кадастр


Дутчин, М. М. Земельний кадастр : лаборатоний практикум / М. М. Дутчин, І. В. Біда, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 89 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Земельний кадастр». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Геодезія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved