Ви є тут

Геодезія

Геодезичні прилади. Нівеліри


Галярник, М. В. Геодезичні прилади. Нівеліри : збірник запитань і задач / М. В. Галярник, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 44 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження нівелірів та рейок. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

Геодезія


Геодезія: метод. вказівки і лабораторний практикум / Р. Г. Пилип'юк, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда [та ін.]. - Івано-Франківск : ІФДТУНГ, 2004. - 72 с.

Приведені основні дані про рішення задач на топографічній карті, будову, повірки теодолітів та нівелірів, обробку матеріалів теодолітного ходу, тахеометричної зйомки, геометричного нівелювання. Методичні вказівки призначені для студентів напряму “Гірництво” очної і заочної форм навчання.

Землевпорядне проектування і вишукування


Кравець, Я. С. Землевпорядне проектування і вишукування : лабор. практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 41 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Землевпорядне проектування і вишукування”.

Програма і методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни "Геодезія"


Пилип'юк, Р. Г. Програма і методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни "Геодезія" / Р. Г. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

Програма і методичні вказівки складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезія” спеціальностей “Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ”, “Проектування, спорудження та експлуатація нафтогазопроводів і газосховищ”, “Буріння нафтових і газових свердловин”, “Морські нафтогазові споруди”, затвердженої деканами ГНПФ і ФНГП.

Інженерна геодезія


Кравець, Я. С. Інженерна геодезія : лабор. практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 21 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальності “Геодезія” з курсу “інженерна геодезія".

Геодезичні роботи при пошуках корисних копалин


Кравець, Я. С. Геодезичні роботи при пошуках корисних копалин : лабор. практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 52 с.

Розглянуті основні питання теорії і практики барометричного нівелювання. Приведені основні барометричні формули, і способи, характеристики приладів для барометричного нівелювання, приведені приклади обробки результатів польових вимірів різними способами.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved