Ви є тут

Фізика

Ядерна фізика


Вакалюк, В. М. Ядерна фізика : конспект лекцій / В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 131 с.

В даному конспекті лекцій у відповідності до навчальної програми з курсу „Фізика” висвітлені основні явища і закономірності, які відбуваються в царині ядер і елементарних частинок, з врахуванням сучасних досягнень теоретичної і експериментальної фізики. Багато уваги приділяється питанням взаємодії різних видів ядерних випромінювань з речовиною, їх дії на біологічні об’єкти, а також їх практичного застосування в різних галузях науки і техніки. Розглянуті новітні фізичні теорії, які формують сучасні уявлення про будову і еволюцію нашого Всесвіту.

Фізика


Самелюк, Б. Ю. Фізика : навч. посіб. / Б. Ю. Самелюк, Р. М. Лучицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 415 с.

В посібнику коротко, в доступній для випускника формі, подані відповіді на питання програми з фізики для вступних випробувань. Ті питання програми, які недостатньо висвітлені в шкільних підручниках та наявній літературі, в даному посібнику розглядаються більш детально.

Фізика


Лучицький, Р. М. Фізика : навч. посіб. Ч. 1 : Механіка / Р. М. Лучицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 124 с.

У посібнику коротко, у доступній формі подано матеріал, згідно навчальної програми нормативної дисципліни "Фізика" для вищих технічних закладів освіти (затв. Міносвіти України 1998 р.). Основою даного посібника є електронний посібник для дистанційного навчання для студентів всіх спеціальностей. Кожний розділ завершується контрольними запитаннями для самоперевірки, тестом для контролю засвоєння теоретичного матеріалу, прикладами розв'язування задач, задачами для самостійного розв'язування і тестомn контрольною роботою, яку контролюватиме викладач.

Основи моделювання


Лівак, І. Д. Основи моделювання : практикум / І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 51 с.

Даний практикум розроблено у відповідності до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки студентів – бакалаврів всіх форм навчання за напрямком “Інженерна механіка” спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів” та робочої програми з дисципліни “Основи моделювання”.

Фізика. Магнетизм. Електромагнітні коливання та хвилі


Фізика. Магнетизм. Електромагнітні коливання та хвилі : лабораторний практикум / Мазур М.П., Чернов Б.О., Федоров О.Є., Кріцак Т.О., Бакума Т.Д., Зарін П.П., Сімків М.Є. авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 87 с.

Даний лабораторний практикум написаний згідно з програмою курсу фізики для студентів всіх спеціальностей і містить дев’ять лабораторних робіт з розділу „Магнетизм. Електромагнітні коливання та хвилі”.

Фізика. Електростатика. Постійний електричний струм


Фізика. Електростатика. Постійний електричний струм : лабораторний практикум / Федоров О.Є., Кріцак Т.О., Чернов Б.О., Мазур М.П., Петрук З.В., Сімків М.Є. ,авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 74 с.

Даний лабораторний практикум написаний згідно з програмою курсу фізики для студентів всіх спеціальностей і містить методичні вказівки по вимірюванню електричних величини, короткий огляд видів електровімірюваних приладів та вісім лабораторних робіт з розділу „Електростатика. Постійний струм”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved