Ви є тут

Гідравліка

Гідравліка та гідропривод: збірник задач і вправ


Гідравліка та гідропривод: збірник задач і вправ : навч. посіб. / Л. В. Возняк, Р. Ф. Гімер, П. Р. Гімер [та ін.]. - Івано-Франківськ : Факел, 2018. - 283 с.

Методичні вказівки для самостійних робіт студентів містять систематизований перелік тем і питань відповідно до робочої програми дисципліни “Теорія автоматичного керування”. У вказівках наводиться перелік умінь, якими має оволодіти студент у результаті вивчення даної теми та перелік рекомендованих джерел для самостійного її вивчення. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація “Приладобудування”) очної та заочної форм навчання.

Hudraulics


Himer, P. R. Hudraulics = Гідравліка : laboratory guide = лабораторний практикум / P. R. Himer. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2017. - 39 p.

The laboratory guide is based on the program of the course of "Hydraulics" for Bachelors in Oil and Gas Engineering and Technology majored students. It includes all necessary theoretical and methodical information for carrying out laboratory tests.

Гідравліка і гідропневмопривод


Гідравліка і гідропневмопривод : тестові завдання / Л. В. Возняк, П. Р. Гімер, О. В. Паневник [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 232 с.

Тестові завдання складені згідно з затвердженими програмами курсів «Гідравліка», «Гідравліка і гідропривод», «Гідравліка і гідропневмопривод», «Технічна механіка рідин», «Водогазопостачання, водовідведення і вентиляція» для спеціальностей напрямків підготовки «Нафтогазова справа», «Гірництво», «Автомобільний транспорт», «Інженерна механіка», «Будівництво», «Електротехніка і електротехнології», «Геологія».

Гідрогазодинаміка


Гідрогазодинаміка : навч. посіб. / Л. В. Возняк, П. Р. Гімер, О. В. Паневник, І. Я. Семків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 250 с.

Навчальний посібник «Гідрогазодинаміка» складено згідно робочих планів дисциплін «Гідравліка», «Гідравліка і гідропривод», «Гідравліка і гідропневмопривод», «Технічна механіка рідин», «Водогазопостачання, водовідведення і вентиляція» для спеціальностей «Нафтогазова інженерія та технології», «Гірництво»», «Прикладна механіка», «Науки про землю», «Автомобільний транспорт», «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», «Електроенергетика, електроніка та електромеханіка», «Будівництво та цивільна інженерія».

Гідравліка. Гідравліка і гідропривод. Гідравліка і гідропневмопривод


Гімер, П. Р. Гідравліка. Гідравліка і гідропривод. Гідравліка і гідропневмопривод : курсове проектув. / П. Р. Гімер, О. В. Паневник, Л. В. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 74 с.

Курсове проектування розроблено на основі робочих програм дисциплін «Гідравліка», «Гідравліка і гідропривод», «Гідравліка і гідропневмопривод», для бакалаврів напряму підготовки: 6.050304 — «Нафтогазова справа», 6.050301 — «Гірництво», 6.050502 — «Інженерна механіка», 6.070106 — «Автомобільний транспорт». Призначено для використання студентами очної та заочної форм навчання.

Гідравліка


Возняк, Л. В. Гідравліка : навч. посіб. / Л. В. Возняк, П. Р. Гімер, М. І. Паневник О. В. Мердух. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 327 с.

Розглянуті фізичні властивості рідин, основні закони гідростатики, кінематики та динаміки рідин і режими руху рідин; втрати напору на тертя і в місцевих опорах, особливості витікання рідин через отвори та насадки, розрахунку трубопроводів і неусталеного руху; рівняння безнапірного руху рідин в лотках, обтікання тіл потоком рідини і двохфазної течії рідин в трубах. Окремо розглянуті реологічні властивості неньютонівьких рідин і методи їх дослідження.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved