Ви є тут

Фізика

Курс загальної фізики


Вакалюк, В. М. Курс загальної фізики : навч. посіб. Ч. 3 : Оптика. Атомна та ядерна фізика / В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 474 с.

Навчальний посібник написано відповідно до робочої програми з дисципліни ‹‹Фізика›› для студентів спеціальності «Прикладна механіка». У ньому систематично викладено основи оптики, атомної фізики, квантової механіки, квантової статистики, фізики твердого тіла, фізики атомного ядра та елементарних частинок. Значну увагу приділено практичному застосуванню фізичних законів у різних галузях науки і техніки.

Додатковий курс фізики. Фізика твердого тіла


Лучицький, Р. М. Додатковий курс фізики. Фізика твердого тіла : мультимедійний супровід лекцій / Р. М. Лучицький, В. В. Нижникевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 180 с.

У мультимедійному супроводі лекцій стисло викладено лекційний матеріал згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Додатковий курс фізики. ФТТ (фізика твердого тіла)». Мультимедійний супровід лекцій подано у вигляді презентації, а також використано демонстрації, тести у вигляді кросвордів, відеоролики. Призначено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.051003 – «Приладобудування».

Загальна фізика


Матеїк, Г. Д. Загальна фізика : конспект лекцій. Ч. 2 / Г. Д. Матеїк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 298 с.

У конспекті лекцій розглянуто фізичні основи механіки, основні явища молекулярної фізики і термодинаміки, закони електрики і магнетизму, основи оптики, атомної і ядерної фізики. Навчальний матеріал подається стисло. Основна увага приділена формуванню основних фізичних законів і понять вказаних розділів фізики. Кожна тема закінчується контрольними запитаннями. Конспект лекцій призначений для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Загальна фізика


Матеїк, Г. Д. Загальна фізика : конспект лекцій. Ч. 1 / Г. Д. Матеїк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 253 с.

У конспекті лекцій розглянуто фізичні основи механіки, основні явища молекулярної фізики і термодинаміки, закони електрики і магнетизму, основи оптики, атомної і ядерної фізики. Навчальний матеріал подано стисло. Основна увага приділена формуванню основних фізичних законів і понять вказаних розділів фізики. Кожна тема закінчується контрольними запитаннями. Конспект лекцій призначений для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Фізика


Матеїк, Г. Д. Фізика : конспект лекцій. Ч.1 / Г. Д. Матеїк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 249 с.

У конспекті лекцій розглянуто фізичні основи механіки, основні явища молекулярної фізики і термодинаміки, закони електрики і магнетизму, основи оптики, атомної і ядерної фізики. Навчальний матеріал подано стисло. Основна увага приділена формуванню основних фізичних законів і понять вказаних розділів фізики. Кожна тема закінчується контрольними запитаннями.

Фізика


Федоров, О. Є. Фізика : конспект лекцій. Молекулярна фізика і термодинаміка / О. Є. Федоров, Б. Я. Депутат, А. Я. Вовчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 100 с.

Конспект лекцій з молекулярної фізики і термодинаміки розроблений згідно з робочою програмою курсу «Фізика» для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 «Нафтогазова справа» для груп студентів з англійською мовою навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved