Ви є тут

Фізика

Фізика


Луцишин, Т. І. Фізика : конспект лекцій. Ч. 2 / Т. І. Луцишин, Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 213 с.

Конспект лекцій містить 18 лекцій, які читають у другому семестрі двосеместрового навчального курсу. У конспекті викладено основи магнетизму, оптики, атомної та ядерної фізики. Кожен розділ закінчується тестами для перевірки знань засвоєння матеріалу. Основну увагу звернено на висвітлення теоретичних питань класичної та сучасної фізики у тісному зв'язку новітніх досягнень науки і техніки.

Загальна фізика. Комп'ютерне моделювання та дослідження фізичних явищ і процесів


Галущак, М. О. Загальна фізика. Комп'ютерне моделювання та дослідження фізичних явищ і процесів : лаб. практикум / М. О. Галущак, Я. В. Солоничний, В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 64 с.

Даний лабораторний практикум розроблений згідно з чинними програмами курсу загальної фізики і містить 9 лабораторних робіт. До кожної роботи подано теоретичні відомості та послідовність виконання лабораторного завдання. Особливістю розроблених лабораторних робіт є те, що їх виконання здійснюється способом комп’ютерного моделювання фізичних явищ і процесів, які важко, або практично неможливо відтворити в природних умовах.

Курс фізики


Гевик, В. Б. Курс фізики : конспект лекцій / В. Б. Гевик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 306 с.

У конспекті лекцій викладено основні закони механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, онови оптики, атомної і ядерної фізики. При цьому максимально скорочений математичний апарат. Особливу увагу приділено фізичному змісту понять, явищ і законів. Це дозволяє, при обмеженому обсязі часу на вивчення дисципліни, якісно оволодіти основними поняттями, явищами і законами фізики при незмінній робочій програмі з фізики.

Фізика


Луцишин, Т. І. Фізика : конспект лекцій. Ч.1 / Т. І. Луцишин, Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 180 с.

Даний конспект лекцій містить 18 лекцій, які читаються у першому семестрі двосеместрового навчального курсу. У конспекті викладені основи механіки, молекулярної фізики та електродинаміки. Кожна лекція даного конспекту лекцій містить контрольні запитання, розділи закінчуються тестами для перевірки знань засвоєння матеріалу. Основну увагу звернено на висвітлення теоретичних питань класичної та сучасної фізики у тісному зв'язку новітніх досягнень науки і техніки.

Загальна фізика


Галущак, М. О. Загальна фізика : лаб. практикум. Ч.4 : Квантова та атомна фізика. / М. О. Галущак, А. Г. Калугін, С. А. Татарина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 81 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з розділу курсу загальної фізики -«Квантова та атомна фізика». До кожної роботи подаються короткі теоретичні відомості, методика і послідовність виконання роботи. Значна увага приділяється з'ясуванню природи та практичному застосуванню фізичних явищ. Лабораторний практикум відповідає чинній навчальній програмі й призначений для студентів технічних спеціальностей та викладачів фізики вищих навчальних закладів.

Загальна фізика


Галущак, М. О. Загальна фізика : лаб. практикум. Ч.1 : Механіка / М. О. Галущак, А. Г. Калугін, С. А. Татарина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 88 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з розділу курсу загальної фізики - «Механіка». До кожної роботи подаються короткі теоретичні відомості, методика і послідовність виконання роботи. Значна увага приділяється з'ясуванню природи та практичному застосуванню фізичних явищ. Лабораторний практикум відповідає чинній навчальній програмі й призначений для студентів технічних спеціальностей та викладачів фізики вищих навчальних закладів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved