Ви є тут

Акустика

Коливання точки та механічної системи в середовищі Maple


Векерик, В. І. Коливання точки та механічної системи в середовищі Maple : навч. посіб. / В. І. Векерик, К. Г. Левчук, І. В. Цідило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 224 с.

У виданні подано теоретичний матеріал для вивчення розділу теорія коливань із дисципліни теоретична механіка. Наведено алгоритм і зразок виконання розрахунково-графічних робіт які містять постановку задачі та план їх розв’язування з необхідними поясненнями на типових прикладах. Детально описано програми математичного моделювання та анімації й аналізу коливань точки та механічної системи у середовищі Maple.

IFNTUNG 2014. All rights reserved