Ви є тут

Опір матеріалів

Основи аналізу напружено-деформованого стану


Борущак, Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Основи аналізу напружено-деформованого стану". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам ознайомитись з можливостями програми ANSYS у дослідженні деталей машин та елементів машинобудівних конструкцій, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131-"Прикладна механіка" . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Опір матеріалів


Величкович, А. С. Опір матеріалів : метод. вказ. для курсової роботи / А. С. Величкович, І. І. Яциняк, В. І. Артим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам, які здобувають спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів”. Запропоновані завдання відповідають другому модулю дисципліни – “Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл”.

Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності


Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. І. Артим, А. С. Величкович, О. М. Лев, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 50 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Методичні вказівки складаються з двох частин. У першій частині показано як проводиться розрахунок конструкцій на міцність, жорсткість, стійкість і коливання. У другій частині розв’язано задачі з основ теорії пружності та пластичності.

Strength of materials


Andrusiak, A. V. Strength of materials : lecture notes / A. V. Andrusiak, I. I. Paliychuk, A. S. Velychkovych. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2014. - 117 p.

The manual includes lectures on the complex impedance of one-dimensional body - timber, compressed rod stability, strength rods under dynamic and cyclic at variable loads, calculation of statically undetectable beams, the basis of calculation of the strength of shells and thick-walled cylinders.

Strength of materials

Andrusiak, A. V. Strength of materials : lecture notes / A. V. Andrusiak, I. I. Paliychuk, A. S. Velychkovych. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 137 p.

The manual includes lectures on the complex impedance of one-dimensional body - timber, compressed rod stability, strength rods under dynamic and cyclic at variable loads, calculation of statically undetectable beams, the basis of calculation of the strength of shells and thick-walled cylinders.

Strength of Materials


Paliychuk, I. I. Strength of Materials : lecture notes. Part 1 : Analysis of the Stresses and Strains of the Bars / I. I. Paliychuk. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 76 с.

Lecture notes is based on the program of discipline "Strength of materials" for the students of education direction "Oil and Gas Engineering " and "Mining". In the first part of the lecture notes, the basic concepts and provisions of the science of materials strength are presented and the method of the analysis of the stress-strain state, which occurs in the one-dimensional body - in the bar, with its extension-compression and torsion are described. In order to enhance the students understanding of the principles of mechanics of materials, the lecture notes are supplemented by the determining methods of the mechanical properties of materials.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved