Ви є тут

Електрика

Електроживлення систем зв'язку


Николин, У. М. Електроживлення систем зв'язку : лабораторний практикум / У. М. Николин, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 74 с.

Лабораторний практикум з курсу "Електроживлення систем зв'язку", призначений для допомоги студентам спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" у вирішенні питань вибору електричних схем, вивченні основного електрообладнання електричної підстанції для живлення споживачів, розрахунок дослідження режимів роботи трифазного трансформатора та конденсаторної установки, вивчення будови та принципу роботи випрямлячів при різних типах навантаження.

Електростатика, постійний струм


Електростатика, постійний струм : лабораторний практикум / О. Є. Федоров, Ю. Б. Басараба, Т. І. Луцишин, А. Г. Калугін. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 210 с.

Даний лабораторний практикум написаний згідно програми курсу фізики для студентів вищих технічних навчальних закладів України і містить методичні вказівки з вимірювання електричних величин, короткий огляд видів електровимірювальних приладів та вісім лабораторних робіт з розділу „Електростатика. Постійний струм ”.

IFNTUNG 2014. All rights reserved