Ви є тут

Екологія

Вступ до фаху


Зорін, Д. О. Вступ до фаху : методичні рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи дисципліни "Вступ до фаху" розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Вступ до фаху" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна безпека


Зорін, Д. О. Екологічна безпека : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 222 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Екологічна безпека" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна безпека


Зорін, Д. О. Екологічна безпека : курсовий проект / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні рекомендації з курсового проектування дисципліни "Екологічна безпека" розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр.

Екологічна безпека


Зорін, Д. О. Екологічна безпека : лабораторний практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Екологічна безпека" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна безпека


Зорін, Д. О. Екологічна безпека : методичні рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні рекомендації містять загальну характеристику дисципліни, зміст теоретичної частини курсу, перелік лабораторних занять, рекомендації по виконанню завдань самостійної та індивідуальної робіт, перелік рекомендованих джерел. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом для підготовки студентів денної форми навчання напряму підготовки 101 - Екологія.

Екологічна геологія та екологічне картування


Зорін, Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 87 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Екологічна геологія та екологічне картування" для студентів спеціальності "101-Екологія" та розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів очної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти - бакалавр.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved