Ви є тут

Вступ до фаху

Зорін, Д. О. Вступ до фаху : методичні рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи дисципліни "Вступ до фаху" розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Вступ до фаху" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved