Ви є тут

Екологія

Наукові основи промислової екології


Челядин, Л. І. Наукові основи промислової екології : конспект лекцій / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 120 с.

Конспект лекцій розроблений на основі огляду і аналізу основних галузей промислового видобутку природної сировини та її перетворення в різні товари, матеріали. Промислове виробництво вміщає технології, процеси, устаткування, які спричиняють виділення в атмосферу викидних забруднених газів, стічних вод, що вміщають токсичні компоненти, техногенних відходів, які складуються на певних територіях, і забруднюють педосферу.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Ільків, Є. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : методичні вказівки для сам. роботи / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи студентів, які навчаються за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Ільків, Є. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : методичні вказівки для сам. роботи / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи магістрів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Землеустрій та кадастр", очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, навчального плану та освітньо-професійної програми.

Захист атмосферного повітря від забруднень


Семчук, Я. М. Захист атмосферного повітря від забруднень : навч. посіб. / Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 197 с.

У навчальному посібнику викладено лекційний курс із дисципліни «Прогнозування викидів в атмосферне повітря промисловими підприємствами». Розглянуто питання захисту атмосфери від хімічного, пилевого, електромагнітного, шумового, радіаційного забруднень стаціонарними та рухомими джерелами. Провідне місце у навчальному посібнику належить розгляду дотримання норм і вимог під час проектування, будівництва та реконструкції підприємств та інших об’єктів, що впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Козак, Л. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта" з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм для студентів за спеціальністю - 274 "Автомобільний транспорт".

Утилізація та рекуперація відходів


Орфанова, М. М. Утилізація та рекуперація відходів : методичні рекомендації з курсового проектування / М. М. Орфанова, М. І. Мосюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Курсовий проект містить методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни "Утилізація та рекуперація відходів". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved