Ви є тут

Екологія

Екологічна геологія та екологічне картування


Зорін, Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : лабораторний практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 71 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочим навчальним планом. Містить положення про практичні навички роботи з картою. Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів напряму підготовки "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна геологія та екологічне картування


Зорін, Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : методичні рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Екологічний аудит територій


Радловська, К. О. Екологічний аудит територій : методичні рекомендації з теор. курсу, сам., інд. та контр. роботи / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 22 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної, індивідуальної та контрольної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форми навчання напряму підготовки "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Моніторинг довкілля


Радловська, К. О. Моніторинг довкілля : конспект лекцій / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 71 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи проведення екологічного моніторингу до вивчення курсу з дисципліни "Моніторинг довкілля" для студентів спеціальності "101-Екологія". Охоплює розділи, що характеризують систему екологічного моніторингу України. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101 - Екологія". Може бути використаний студентами денної та дистанційної форми навчання.

Моніторинг довкілля


Радловська, К. О. Моніторинг довкілля : лабораторний практикум / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання напряму підготовки "101 - Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Загальна екологія (та неоекологія)


Радловська, К. О. Загальна екологія (та неоекологія) : лабораторний практикум / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 49 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "101 - Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved