Ви є тут

Екологія

Урбоекологія


Михайлюк, Ю. Д. Урбоекологія : методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт / Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 21 с.

Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт з дисципліни "Урбоекологія" складено відповідно до робочої програми дисципліни "Урбоекологія" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 - "Екологія".

Загальна екологія


Радловська, К. О. Загальна екологія : методичні рекомендації з курсового проектування / К. О. Радловська, М. І. Мосюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Методичні вказівки для курсової роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 101 - "Екологія" всіх форм навчання.

Екологія людини


Манюк, О. Р. Екологія людини : методичні рекомендації з курсового проектування / О. Р. Манюк, М. І. Мосюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Методичні вказівки містять інформацію необхідну для виконання курсової роботи з дисципліни "Екологія людини". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна геологія та екологічне картування


Зорін, Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : курсовий проект / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Курсовий проект розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності - 101-Екологія освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Рекультивація порушених земель


Качала, Т. Б. Рекультивація порушених земель : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Рекультивація порушених земель" для студентів спеціальності "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують опис заходів щодо рекультивації земель після техногенного впливу. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Комп'ютерна обробка екологічної інформації


Качала, Т. Б. Комп'ютерна обробка екологічної інформації : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Комп'ютерна обробка екологічної інформації" для студентів спеціальностей "101-Екологія", "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують обробку екологічних даних за допомогою програмного забезпечення. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved