Ви є тут

Екологія

Ландшафтна екологія


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : конспект лекцій / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 108 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності "Екологія". Містить конспективні положення по вивченню дисципліни "Ландшафтна екологія" і призначений для студентів напряму підготовки "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної і заочної форм навчання.

Ландшафтна екологія


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 65 с.

Практикум складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності "101-Екологія". Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять по вивченню дисципліни "Ландшафтна екологія" і призначений для студентів спеціальності "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Ландшафтна екологія


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

У методичних вказівках наведено план-програму дисципліни "Ландшафтна екологія" та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань, а також перелік контрольних завдань для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки - "101 - Екологія" освітньо-кваліфікаційногорівня бакалавр. Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни "Ландшафтна екологія" для студентів напряму підготовки "101 - Екологія".

Заповідна справа


Манюк, О. Р. Заповідна справа : конспект лекцій / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 146 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності "101-Екологія". Містить конспективні положення по вивченню дисципліни "Заповідна справа" і призначений для студентів напряму підготовки "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної і заочної форм навчання.

Заповідна справа


Манюк, О. Р. Заповідна справа : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

абораторний практикум складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності "101-Екологія". Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять по вивченнюдисципліни "Заповідна справа" і призначений для студентів напряму підготовки "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Заповідна справа


Манюк, О. Р. Заповідна справа : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 30 с.

У методичних вказівках наведено план-програму дисципліни "Заповідна справа" та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань, а також перелік контрольних завдань для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки - "101 - Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни "Заповідна справа" для студентів напряму підготовки "Екологія".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved