Ви є тут

Екологічна безпека

Зорін, Д. О. Екологічна безпека : курсовий проект / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні рекомендації з курсового проектування дисципліни "Екологічна безпека" розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved